۱۳۹۵/۰۶/۲۸

فراخوان الکترونیکی نمودن خدمات

پیرو جلسه برگزار شده مورخ 95/6/28 در خصوص پاسخگویی به سوالات شرکت های متقاضی فراخوان الکترونیکی نمودن خدمات سازمان می توانید فرآیندهای سازمان بهزیستی را از لیست زیر دانلود نمایید.

فرآیند ارتباطات مردمی
فرآیند توانبخشی
فرآیند فناوری اطلاعات
فرآیند پشتیبانی
فرآیند مدیریت
فرآیند پیشگیری
فرآیند مشارکتها
 

منبع : مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۹۶۱

به سایت مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری خوش آمدید

   خانه