۱۳۹۴/۱۱/۲۵

فراخوان خرید سامانه پاسخگویی به شکایات

فراخوان
سازمان بهزیستی کشور در نظـر دارد نسبت به خرید سامانه پاسخگویی به شکایات این سازمان اقدام نماید. شرح خدمات و شرایط شرکت در فراخوان را از اینجا دانلود نمایید. متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را  ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی به مرکز فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری  سازمان واقع در ضلـع شمالی پارک شهر- خیابان فیاض بخش ساختمان ستاد مرکزی بهزیستی کشور طبقه هفتم  یا صندوق پسـتی 1114648814 ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66748981 تماس حاصل نمایند . شایان ذکر است این فراخوان به منزله مناقصه  تلقی نمی گردد.

منبع : گروه تحلیل و توسعه فناوری اطلاعات
تعداد بازدیدها : ۷۹۴

به سایت مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری خوش آمدید

   خانه