۱۳۹۴/۱۱/۲۵

فراخوان تجزیه و تحلیل سامانه نظارت بر اساس شاخص ها

فراخوان
سازمان بهزیستی کشور در نظـر دارد تجزیه و تحلیل سامانه نظارت بر اساس شاخص ها را برون سپاری  نماید. شرح خدمات و شرایط شرکت در فراخوان را از اینجا دانلود نمایید. متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را  ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی به مرکز فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری  سازمان واقع در ضلـع شمالی پارک شهر- خیابان فیاض بخش ساختمان ستاد مرکزی بهزیستی کشور طبقه هفتم  یا صندوق پسـتی 1114648814 ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66748981 تماس حاصل نمایند . شایان ذکر است این فراخوان به منزله مناقصه  تلقی نمی گردد.
 

منبع : مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۶۴۷

به سایت مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری خوش آمدید

   خانه