معرفی:

با توجه به توسعه فناوری اطلاعات در ایران و به جهت گسترش آن در سازمانهای دولتی ازجمله سازمان بهزیستی کشور ، گروه تحلیل و توسعه فناوری در این سازمان با اهداف زیر تشکیل شده است:

1-توسعه خدمات الکترونیک

2-اجرای سیاست های کلان در حوزه دولت الکترونیک

3-توسعه و ساماندهی فناوری اطلاعات برای حصول سازمان الکترونیک

 

 

 

 

بازگشت

به سایت مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری خوش آمدید

   خانه